SOMI - aktivácia

Aktivujte svoju pleť so SOMI podľa výberu pre následnú, oveľa efektívnejšie a lepšie znášanú starostlivosť. Aktivačné preparáty SOMI vo FÁZE 2 majú osobitný význam pre následnú starostlivosť, ktorá je potom výrazne efektívnejšia, lepšie znášaná a má oveľa dlhší účinok.